Welkom bij CVO-nwf

CVO-nwf biedt onderwijs aan ongeveer 5.000 leerlingen uit Leeuwarden en omgeving en Franeker op alle niveaus van het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. De vereniging heeft ruim 600 medewerkers, verspreid over zeven scholen, waarvan vijf in Leeuwarden, één in Sint Annaparochie en één in Franeker. De scholen hebben allemaal hun eigen karakter en identiteit. Intern wordt er efficiënt samengewerkt en zijn er centraal diensten belegd. Het bevoegd gezag wordt gevormd door een eenhoofdig College van Bestuur.

Onder CVO-nwf vallen de volgende scholen:

- Christelijk Gymnasium Beyers Naudé (gymnasium)
- CSG Anna Maria van Schurman (vmbo, havo)
- CSG Comenius Mariënburg (havo/vwo, drie locaties)
- CSG Comenius Zamenhof (vmbo en praktijkonderwijs)
- CSG Comenius Esdoorn (mavo)
- CSG Comenius @Forum (mavo, havo, vwo)
- CSG Ulbe van Houten (vmbo; onderbouw havo/vwo onder verantwoordelijkheid van CSG Comenius)