Onderwijsassistent

  • CSG Comenius Mariënburg
  • Leeuwarden, Nederland

Onderwijsassistent

Functieomschrijving

In Comenius Mariënburg is onze havo- en atheneumopleiding gehuisvest. We zijn een sfeervolle school die staat voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en actieve begeleiding. Onze relatie met de leerlingen staat altijd voorop. Pas als wij als leraar weten wie we voor ons hebben, kunnen we de leerling uitdagen en stimuleren. We kijken naar ieders talent en ambities en spelen daar vervolgens zo goed mogelijk op in. We hebben in dit gebouw prachtige science-labs voor de bètavakken, mooie praktijklokalen voor de creatieve vakken en prachtige sportfaciliteiten voor zowel binnen als buiten lessen. Het eerste jaar volgt de leerling veel lessen op ‘Klein Mariënburg’ aan de Knoopstraat, op loopafstand van hoofdlocatie Mariënburg.


Wij zoeken een Onderwijsassistent:
- Niveau 4

- FTE: 0,4

- Klassen: Onderbouw

- Ingangsdatum: Zo snel mogelijk

- Einddatum: Waarschijnlijk 31 december 2022

- Aard vacature: Vervanging

Werkzaamheden


1. Aanwezig op het meldpunt en draagt zorg voor een veilige werkplek waar rust, reinheid en regelmaat heerst. Vangt uitgestuurde leerlingen op en vult samen met de leerling de uitstuurbrief in. Informeert de coach en noteert informatie in magister.

2. Monitort opvallend verzuim en maakt een melding in het leerlingvolgsysteem. Belt na en informeert, zo nodig schriftelijk, ouder(s)/verzorger(s) en coach. Voert pedagogische gesprekken met leerlingen om te achterhalen wat de oorzaak van het verzuim is.

3. Rapporteert de coach wekelijks over het verzuim van de leerlingen.

4. Schakelt volgens protocol schoolverpleegkundige of leerplichtambtenaar in. Doet de terugkoppeling van de gevoerde gesprekken van de leerling met de schoolverpleegkundige of leerplichtambtenaar in het leerlingvolgsysteem.

5. Beheert de mediatheek op klein Mariënburg.

6. Vangt leerlingen op die om diverse redenen tijdelijk niet (volledig) met de eigen klas mee kunnen draaien.

7. Begeleidt, indien nodig, leerlingen bij het leren leren.

8. Informeert en sluit aan bij het intern ondersteuningsteam.

Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. Houdt ontwikkelingen op het vakgebied in de gaten en koppelt relevante zaken hierover terug naar de zorgcoördinator.


Wij bieden naast een energieke uitdagende werkomgeving een eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Ook beschikken wij over een fietsplan en een fiscaal gunstige regeling voor o.a. fitness.

Functievereisten

Relevant MBO-diploma niveau 4.

Enthousiast?

Twijfel niet en solliciteer vóór 30 september 2022.

Wil je eerst meer weten over deze functie? Mail of bel dan met mevr. Rian Westerhuis. Het mailadres is r.westerhuis@cvo-nf.nl en het telefoonnummer is 0657665968.